Verkkosivut Yritykselle

Verkkosivut työkaluna yrityksen myynnin lisäämisessä, näkyvyyden lisäämisessä ja asiakassuhteiden rakentamisessa.

Innostu omasta yrityksestä!

Verkkosivut ovat tärkeät yritykselle koska se on näyteikkuna yrityksen imagoon ja uskottavuuteen.

Monet pitävät kotisivujen roolia pienenä oman yrityksensä toiminnassa. Syinä saattaa olla yrityksen pieni koko, asiakaskunta joka rajoittuu pienelle alueelle tai verkkosivuihin ei vain uskota. Kuitenkin hyvät verkkosivut ovat yritykselle edullisin tapa ylläpitää näkyvyyttä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Missä muualla asiakas pääsee tutustumaan tarjontaan lauantai iltana kylpytakissa ja makkara kädessä?

Usein ajatellaan, että verkkosivujen rooli on vain “käyntikortti” ja yhteystietojen näyttäminen jos joku sattuu eksymään sivuille vahingossa.
Kuitenkin usein unohdetaan se, että verkkosivut ovat näyteikkuna yrityksen imagoon ja uskottavuuteen. Puhumattakaan siitä, että ne voivat toimia erinomaisena perustana koko yrityksen strategiaan. Oli yritys sitten yhden henkilön paikallinen pienyritys tai keskisuuri paikallinen vaikuttaja.
Monelta on unohtunut miettiä mikä verkkosivun päämäärä on, ja miten hyvin tehtynä se edesauttaa yrityksen myynnillisiä ja markkinoinnillisia tavoitteita.

Kummasta sinä pyytäisit tarjouksen?

Yleiskatsaus avain asioista, jotka tekevät kotisivusta hyvät pienelle ja keskisuurelle yritykselle.

Mitkä asiat tekevät kotisivuista hyvät?

Suunnittelu ja ulkoasu. Hyvät, yksinkertaiset ja näyttävät sivut jotka eivät sekoita vierailijaa ja tärkeimpänä vastaavat siihen mitä asiakas on hakemassa. Suoraviivainen asian esittäminen ilman turhaa “lässytystä” ja kikkailua. Valitettavan usein yritysten kotisivut alkavat lauseella “yritys on toiminut vuodesta 19xx ja palvelemme……”

Jos asiakas hakee tietoa palvelusta tai tuotteesta ja ensimmäisenä vastaan tulee vetelä, puinen ja tylsä vastaus kuinka kauan yritys on ollut toiminna, häviää asiakkaan mielenkiinto lähes tulkoon välittömästi.

On jo vuosia tutkittu ihmisten käyttäytymistä verkkosivuilla ja vierailija tekee päätöksen sekunneissa siitä, vastaavatko verkkosivut hänen kysymykseensä.

Kysymys kuuluukin, jos ihminen on hakemassa palvelua esim putkiremontista, ja ensimmäinen vastaus minkä hän näkee on – “Yritys Oy on ollut toiminnassa vuodesta…” niin siirtyykö hän pois sivuilta, ennnenkuin saa vastauksen siihen, mitä hän haluaa.

Mikäli asiakas saapuu sivuille ja ensimmäinen otsikko ja teksti on “Luotetava Putkimies ja ystävällinen palvelu” ehostettuna kuvalla jossa putkiremonttia tehdään, niin kumpaan sivuun luulet asiakkaan jäävän ensimmäisen kahden sekunnin jälkeen.

Muistathan, että ihmisen keskimääräinen keskittymiskyky on alle 8 sekunttia. Eli kaikkilla meillä on lyhyempi kyky keskittyä kuin kultakalalla.

Hyvät verkkosivut rakentavat uskottavuutta

Kuinka ammattimaiset verkkosivut antavat luottamusta yritykselle
.

Miksi sitten ammattimiset, selkeät ja ulkoasultaan hyvät kotisivut rakentavat uskollisuutta?
Sivujen ulkoasu viestii yrityksen kyvystä tehdä asioita oikein, säntillisesti ja hyvin. Se luo välittömästi uskottavuutta.

Kumpaan taksiin sinä istuisit?

Ulkoasu on tärkeä ensimmäisten sekunttien aikana, kun vierailija tulee käymään virtuaalisessa kaupassasi? Mitä sen jälkeen tapahtuu kun asiakas on päättänyt jäädä tutkimaan sivuja ovat rakenteellisiä ja käyttäjäystävällisyyteen kuuluvia asioita. Sisältö ratkaisee kaupan ja vastaatko asiakkaan kysymykseen ja tarpeeseen, mutta mikäli sivut eivät ole ensisijaisesti hyvän näköiset, niin et pääse edes asiaasi esittämään.Huonojen kotisivujen vaikutus yrityksen Imagoon
.

Miksi verkkosivut olisivat eri arvossa ensivaikutelman luonnissa? Jos kotisi on likainen ja sinulla käy vierailijoita, tuskinpa he ajattelevat, että olet erinomaisen siisti, luotettava, säntillinen ja ahkera.

Ensimmäisenä tulee mieleen laiskuus. Sama pätee yrityksen kotisivuihin. Haluatko sinä, että ihmiset ajattelevatteidän olevan laiskoja. Kukaan ei halua laittaa rahaa laiskan taskuun.

Huonot kotisivut satuttavat yrityksesi näkyvyyttä, imagoa ja luottamusta 24 tuntia päivässä 7 päivää viikossa vuoden jokaisena päivänä!
Käyttäjäystävällisten verkkosivujen tärkeys

Kun olet sitten saanut vierailijan pysymään sivuillasi, koska ne ovat antaneet tarpeeksi luotettavan kuvan, sekä ensisijaisesti vastanneet ensimmäiseen kysymykseen jota asiakas on lähtenyt hakemaan, niin mitä sitten?

Selkät ja nopeasti navigoitavat sivut, jotka menevät suoraan asiaan ilman turhia kiemuroita ja puhuttelevat asiakasta takaavat sen, että he pääsevat tutustumaan mitä sinulla on tarjottavana.

Aina kun mietitään sivujen rakennetta ja ulkoasua sekä sisältöä niin tulisi ottaa huomioon se, että ihmisen keskimääräinen keskittymiskyky on noin 8 sekunttia ja mikäli hän tämän lyhyen ajan aikana ei pääse käsiksi mitä hän on etsimässä, niin asiakas on menetetty!

Kuinka helposti navigoitavat ja selkeä suunnittelu parantaa käyttäjä kokemusta?

Tietyt psygologiset asiat vaikuttavat ihmisten käyttökokemukseen. Keskittymiskyky, päätöksenteko, samankaltaisuus, assosiaatio, omakuva, värimaailman ja helppous.

Keskittymiskyky on yksi tämän ajan teemoista, koska ihmiset ovat tottuneet saamaan mitä haluavat nopeasti, ja mikäli tämä ei toteudu, he hylkäävät asialle keskittymisen nopeasti – jopa alle kahdeksassa sekunnissa!

Päätöksen tekoon tulisi ottaa aina huomioon Hicksin Laki, jossa ihmisen päätöksentekokyky pienenee mitä enemmän on valikoitavaa. Esimerkiksi jo valtava navigointi palkki kotisivujen ylälaidassa saa useimmat ihmiset tuottamaan kylmää hikeä ja miettimään, löytäisikö jostain muualta helpommalla saman tiedon.

Samankaltaisuus elementeissä joilla on korrelaatio. Mikäli yritetään johdatella asiakkaita esimerkiksi yhteydenottoon, niin polku sinne pitäisi olla samankaltaisten elementtien saattelema.

Assosiaatio! Suurin osa meistä assosio ihmisen, ja vielä kaiken lisäksi hymyilevän sellaisen, luotettavuuteen, asianmukaisuuteen ja mahdollisuuteen samaistua! Kuvien merkitys verkkosivuilla on erinomaisen tärkeä, mutta varsinkin hyvälaatuisten kuvien joissa on ihmisiä.

Omakuva, ihminen haluaa ostaa ja toimia samankaltaisten ihmisten kanssa. Tämä ehkä vielä tärkeämpi Suomessa kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. Olemme aika lailla ujoja ja sisäänlämpeevää kansaa, ja ihmisen omakuva sekä samaistuminen palvelun tai tuottee tarjoajaan on tärkeää!

Värimaailma on tärkä pitää yksinkertaisena, matalakynnyksisenä sekä passiivisena. Mikäli värit ottavat pääosan sivustosta, häviää asia jota esitetään hyvin nopeasti. Sekä pahimmassa tapauksessa se ärsyttää vierailijan pois sivuilta. Muista, että sinun lempiväreilläsi ei ole mitää tekemistä vierailijoiden tottumusten kanssa.

Helppous fonttien lukemisessa, navigoinnissa ja asioidein löytämisessä on äärimmäisen tärkeää koska ihmiset ovat laiskoja, heidän keskittymiskykynsä on alle kahdeksan sekunttia ja eikä heillä ole muutenkaan aikaa.

Mikäli oletetaan, että vierailija on laiska, hiekolla keskittymiskyvyllä varustettu hieman sisäänpäinlämpeävä ihminen ja sivuston suunnittelu toteutetaan tätä asiakasta silmällä pitäen, voit olla varma että he jaksavat pysyä sivuillasi ja hakea sitä oikeaa vaihtoaehtoa mitä he ovat etsimässä.

Sekavien verkkosivujen ja hitaasti latautuvien sivujen Negatiivinen merkitys yritykselle
.

Mitä sitten sekavat ja hitaasti latautuvat kotisivut merkitsevät yritykselle? Menetettyjä mahdollisuuksia myynnissä ja asiakassuhteissa. Huonoa imagoa sekä viestiä siitä, että yritys ei ole juurikaan kiinnostunut palvelemaan asiakasta. Kuka haluaa tehdä kauppaa yrityksen kanssa, jolla on huono asiakaspalvelu?

Ehkä niitäkin ihmisiä on mutta tuskin merkittävän paljon, jos ollenkaan.

 

Verkkosivujen potentiaalin maksimointi

Verkkosivut työkaluna myynnin ja tuloksen lisäämisessä.

Verkkosivujen potentiaalin maksimointi ja niiden avainasema yrityksen myynnissä, viestinnässä ja brandin luomisessa. 
Mikäli iso osa yllä olevista kohdista toteutetaan, vaikka se olisi pienessä mittakaavassa niin se mahdolistaa yrityksen käyttämään verkkosivuja työkaluna.

Muutos suhtautumiseen verkkosivujen roolista yrityksessä on välttämätön mikäli tuloksia halutaan saada aikaiseksi! Mikäli verkkosivut ovat yrityksen ideologiassa pienessä osassa ja niitä pidetään yllä vain yhteistietoja varten, niin ei voida olettaa, että niistä mitään saataisiin irti.

Mikäli yrityksen verkkosivut ovat avaintyökalu yrityksen strategiassa ja niihin panostetaan, tuottavat ne yritykselle kauppaa, näkyvyyttä, positiivista brandin ulkoasua ja uskottavuutta. Tämä kaikki positiivisuus muuttuu rahaksi kassalla!

Jos verkkosivuihin sijoitetaan, pitää niillä olla tarkka tarkoitusperä jota pystytään mittaamaan. Verkkosivut ilman selkeää tavoitetta ovat vain bittejä avaruudessa jolla ei juuri tee yhtään mitään.

Verkkosivujen yksittäinen päämäärä; Myynti- Yhteydenotot, uutiskirjeen tilaajat, näkyvyyden lisääminen, tiedon jako tai jokin muu.
Aina tulisi asettaa joku tietty päämärä sivustolle, jotta ne pystytään optimoimaan tätä tarkoitusta varten.

Verkkosivut osana yrityksen kommunikointia asiakkaiden kanssa ja asiakas suhteiden ylläpitämisessä.

Asiakkaat ovat loojaaleja niille jotka puhuvat heille! Asiakkaat samaistuvat yrityksiin jotka puhuvat heidän kieltään ja asioista jotka kiinnostavat heitä.

Ihmiset ovat kiinnostuneita asioista ja tietoa etsitään netistä jatkuvasti. Mikäli yrityksen sivustosta tulee luotetava tiedon lähde, niin asiakkaat vierailevat sivustolla useasti ja yritys pysyy ihmisten mielessä jatkuvasti.

Mitä tämä sitten tarkoittaa?
Sisältöä joka ihmisiä kiinnostaa, Artikkeleita!

Sisältöä joka on jollain tavalla liittynyt yrityksen palveluihin tai tuotteisiin ilman, että ne ovat myynti artikkeleita. Puhdasta hyvää informaatiota.

Esimerkiksi autokorjaamo voi kirjoittaa yleisistä asioista jotka palvelevat asiakkaita; auton yleisestä huollosta, tuotevertailuja ja mitä tahansa muuta joka jollain tavalla liittyy autoon.
Autokorjaamo voi kirjoittaa niksesitä ja tarvikkeista mitä olisi hyvä olla mukana kun lähdetään mökille, mitä on syytä ottaa huomioon pakkas-aamuina, kesäpäivinä ja syksyn iltoina. Sisällönkirjoittamisen ainoana rajoitteena on mielikuvitus.

Hyvä ja ajankohtainen sisältö tuo yritykselle luottamusta ja auktoriteettiä!

Ihmiset tekekevät Googlesta yli 3.5 Miljardia hakua päivässä – Suomen osuus tästä on yli 20 miljoona hakua – voit olla varman että osa hahuista liittyy sinun alaasi!

Ehkä se on 100 hakua päivässä, 200 hakua päivässä, se voi olla enemmän tai vähemmän, kuitenkin varmaa on se, että Googlesta on tullut osa meidän arkipäivää tiedon haussa ja se on tehty äärimmäisen helpoksi.

Sijoittuuko sinun verkkosivusi hyvin Google hakukone tuloksissa toivotuilla hakusanoilla?

Yhteenveto.

Toivottavasti tämä artikkeli on ainakin antanut pienen siemen siitä, että nykymaailmassa verkkosivut ovat välttämättömyys yrityksen menestyksekkäälle toiminnalle. Kun yrityksen omistajat ja avaintoimihenkilöt muuttavat ajatusmaailmaan siitä, että verkkosivut voivat olla erinomainen työkalu yrityksen toiminnassa niin se luo mahdollisuuden niitten maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Avain kohtien lyhyt yhteenveto
.

Verkkosivut ovat kaksiteräinen miekka! Hyvin tehtynä ne luovat uskottavuuta, positiivista brandin imagoa, käyttäjäystävällisyyttä ja positiivisia tuloksia mikä yleensä muuttuu rahaksi ja lisääntyneeksi myynniksi. Toisaalta kun yrityksen verkkosivut ovat huonot, laiskat ja toimettomat, niin ne viestivät armottomasti 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä siitä, että yritys ei ole ajan tasalla toiminnassaan.

Innostu omasta yrityksestä ja luo sivusto joka puhuttelee asiakasta, joka mahdollistaa positiivisen yrityskuvan ja ennenkaikkea tuo panostukselle mitattavaa tulosta kasvavana näkyvyytenä sekä liikevaihtona!

Älä jää tuleen makaamaan!